giải thích vì sao ấn độ là quốc gia có nền văn hóa phát triển cao phong phú đa dạng và ảnh hưởng ra các nước bên ngoài

Question

giải thích vì sao ấn độ là quốc gia có nền văn hóa phát triển cao phong phú đa dạng và ảnh hưởng ra các nước bên ngoài

in progress 0
Valerie 4 tháng 2021-08-16T05:25:39+00:00 1 Answers 206 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-16T05:27:23+00:00

    ẤN Độ là một trong những quốc gia lớn và đông dân cư nhất thế giới và còn là một nước có chế độ hồi giáo rất lớn và đi truyền bá đến một số khu vực Đông Nam Á.  Họ còn hay đi giao lưu và muốn kết bạn với một số các nước văn hoá Đông – Tây và xây dựng chính quyền một cách manh mẽ . Họ khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn học hoặc nghệ thuật.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )