Giải thích vì sao Bắc Á , Bắc của Đông Á mùa hạ lại có lũ.

Question

Giải thích vì sao Bắc Á , Bắc của Đông Á mùa hạ lại có lũ.

in progress 0
Brielle 1 tháng 2021-08-11T04:09:35+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:10:44+00:00

  Vì với sự ô nhiễm môi trường gây hiện trượng nhà kính và thời tiết,khí hậu của mùa hạ ,băng ở 2 cực đang tan chảy rất nhanh nên các tảng băng Bắc Băng Dương tan,rồi đổ ra biển nên mùa hạ Bắc Á , Bắc của Đông Á có lũ.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  XIN 5 SAO VÀ CTLHN

  0
  2021-08-11T04:11:11+00:00

  Bắc Á , Bắc của Đông Á mùa hạ có lũ. Vì mùa hạ do phần băng trên Bắc Băng Dương tan ra gây tràn “biển” nên mùa hạ Bắc Á , Bắc của Đông Á có lũ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )