Giải thích vì sao `BeCl_2`có khuynh hướng polime hóa ? ~~ Mong cb giúp đỡ ạ

Question

Giải thích vì sao `BeCl_2`có khuynh hướng polime hóa ?
~~
Mong cb giúp đỡ ạ

in progress 0
Athena 1 năm 2021-08-09T02:21:06+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-09T02:22:24+00:00

    Nguyên tử $Be$ khi tham gia liên kết với $Cl$ thì lai hoá $sp$, dùng hết 2e độc thân (sau khi kích thích) của nó. Sau khi $BeCl_2$ được tạo thành, $Be$ còn dư 2AOp trống nên có thể nhận thêm 2 cặp e từ các nguyên tử $Cl$. Do đó cứ $1BeCl_2$ liên kết với $2BeCl_2$ khác, tạo nên dạng polime của $BeCl_2$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )