Giải thích vì sao có sự hao phí điện năng trên đường dây tải điện.Biện pháp để làm giảm hao phí trên đường dây tải điện Cuộn sơ cấp của 1 máy biến thế

Question

Giải thích vì sao có sự hao phí điện năng trên đường dây tải điện.Biện pháp để làm giảm hao phí trên đường dây tải điện
Cuộn sơ cấp của 1 máy biến thế có số vòng là 12000 vòng. Muốn dùng để hạ thế từ 6000V xuống 220V thì cuộn thứ cấp phải có số vòng là bao nhiêu?

in progress 0
Liliana 13 phút 2021-10-08T07:00:49+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:02:29+00:00

  Đáp án:

   ….

  Giải thích các bước giải:

  công suất hao phí, do sự nóng lên của dây dãn trên đường dây truyền tải
  \[{P_{hp}} = R.\frac{{{P^2}}}{{{U^2}}}\]

  biện pháp:

  giảm công suất truyền tải, tăng hiệu điện thế đầu dây truyền tải

  giảm điện trở bằng cách: giảm chiều dài dây dẫn, tăng tiết diện dây dẫn

  2> 
  \[{N_1} = 12000v;{U_1} = 6000V;{U_2} = 220V\]

  ta có:số vòng cuộn thứu cấp
  \[\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{N_1}}}{{{N_2}}} =  > {N_2} = {N_1}\frac{{{U_2}}}{{{U_1}}} = 1200.\frac{{220}}{{6000}} = 44v\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )