Giải thích vì sao đv có túi tiêu hoá có hiệu suất tiêu hoá thấp.?

Question

Giải thích vì sao đv có túi tiêu hoá có hiệu suất tiêu hoá thấp.?

in progress 0
Adalyn 4 tháng 2021-08-25T07:21:05+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-25T07:22:20+00:00

    Động vật có túi tiêu hoá có hiệu suất tiêu hoá thấp vì 

    – Trong túi tiêu hóa thức ăn và chất thải trộn lẫn vào nhau 

    – Trong túi tiêu hóa dịch tiêu hóa bị hòa loãng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )