-Giải thích vì sao giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống giai cấp quý tộc phong kiến -Trình bày nội dung chống phong kiến của giai cấp tư sản thôn

Question

-Giải thích vì sao giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống giai cấp quý tộc phong kiến
-Trình bày nội dung chống phong kiến của giai cấp tư sản thông qua phong trào Văn hóa Phục hưng

in progress 0
Iris 37 phút 2021-09-15T10:27:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:28:22+00:00

  – Vì chế độ phong kiến kìm hãm sự phát triển của xã hội và giai cấp tư sản chỉ có thế lực về kinh tế nhưng không có quyền lực vè chính trị nên họ đứng lên đấu tranh chống giai cấp quý tộc phong kiến .

  -Nội dung

  + Phê phán xã hội phong kiến và giáo hội .

  + Đề cao giá trị con người , đề cao xã hội tự nhiên .

  0
  2021-09-15T10:28:32+00:00

  Giải thích vì sao giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống giai cấp quý tộc phong kiến

  -Vì để lấy địa vị trong xã hội và muốn chống lại chế độ phong kiến => tư bản phát triển

  Trình bày nội dung chống phong kiến của giai cấp tư sản thông qua phong trào Văn hóa Phục hưng

  – Nội dung:

  + Tố cáo chế độ phong kiến và giáo hồi ki-tô.

  + Đề cao giá trị con người

  +Đề cao khoa học tự nhiên.

  Học tốt^^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )