Giải thích vì sao nền kinh tế Hoa Kỳ nhập siêu nhưng Hoa Kỳ vẫn là cương quốc kinh tế số 1 thế giới

Question

Giải thích vì sao nền kinh tế Hoa Kỳ nhập siêu nhưng Hoa Kỳ vẫn là cương quốc kinh tế số 1 thế giới

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-10-05T09:08:18+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-05T09:10:08+00:00

    – Sự phát triển kinh tế của Hoa Kì chủ yếu nhờ vào mức độ tiêu thụ hàng hóa và sử dụng dịch vụ ở trong nước , Hoa Kì có thị trường nội địa rất lớn, sức mua của dân cư là chủ yếu giúp tăng cường GDP của Hoa Kì. 

    – Hoa Kì có nhiều nguồn thu từ các dịch vụ ngân hàng, tài chính , du lịch, các công ty tư bản đầu tư ra nước ngoài. 

    – Đồng Usa có giá trị cao cx là nguyên nhân làm cho Hoa Kì có giá trị nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )