Giải thích vì sao những ngày gần đây là một trong những ngày nóng nhất của Cà Mau?

Question

Giải thích vì sao những ngày gần đây là một trong những ngày nóng nhất của Cà Mau?

in progress 0
Abigail 2 giờ 2021-09-10T02:22:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:23:50+00:00

  vì khí hậu đang nóng lên từng ngày

  xâm nhập mặn cao

  nhu cầu tiền điện cho trẻ học online 

  hiệu ứng nhà kính

  0
  2021-09-10T02:23:56+00:00

  1

  hiệu ứng nhà kính

  vì khí hậu đang nóng lên từng ngày

  xâm nhập mặn cao

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )