Giải thích vì sao việt nam nằm cùng vĩ độ với ấn độ nhưng lại có lượng mưa lớn hơn ấn độ ?

Question

Giải thích vì sao việt nam nằm cùng vĩ độ với ấn độ nhưng lại có lượng mưa lớn hơn ấn độ ?

in progress 0
Valerie 2 tháng 2021-08-09T15:55:23+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-09T15:56:24+00:00

    Bởi mùa đông  khi mà sự tăng cường của khối không khí lạnh Xibiri(mik quên từ chính xác rồi ) tăng cường xuống phía Nam  thì nó đã dịch chuyển dần sang phía Đông  , do đó khi phát triển xuống phía Nam qua mấy dãy nũi tây tạng bị cản lại , hơn nữa ở Nam Á có gió Tây NAm thổi về cx hạn chế phần nào sự xâm nhập  của gió mùa (không khí lạnh ). 

     Còn ở Việt Nam , sự ảnh hưởng của gió Tây NAm ( về mùa Đông ) lại yếu hơn (Dãy Trường Sơn ) , lại gần khối không khí lạnh hơn , lại ít bị ảnh hưởng  của dãy tây tạng .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )