giải thích ý nghĩa sinh học của quá thoát hơi nước

Question

giải thích ý nghĩa sinh học của quá thoát hơi nước

in progress 0
Kaylee 4 tuần 2021-11-12T14:07:24+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:08:30+00:00

  Ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá :

  -Tạo lực hút nước của rễ

  – Giảm nhiệt độ bề mặt thoát hơi nước ,tránh cho lá cây ko bị đốt nóng khi nhiệt độ quá cao

  – Tạo điều kiện cho CO2 đi vào để cây quang hợp bình thường

   

  0
  2021-11-12T14:08:39+00:00

  Ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá :

  -Tạo lực hút nước của rễ

  – Giảm nhiệt độ bề mặt thoát hơi nước ,tránh cho lá cây ko bị đốt nóng khi nhiệt độ quá cao

  – Tạo điều kiện cho CO2 đi vào để cây quang hợp bình thường

   CHÚC BẠN HỌC TỐT 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )