Giải và biện luận các phương trình sau: A) m ²×(X-1)+m=X(3m-2) B) (m²-m)X=2X+m²-1

Question

Giải và biện luận các phương trình sau:
A) m ²×(X-1)+m=X(3m-2)
B) (m²-m)X=2X+m²-1

in progress 0
Sadie 16 phút 2021-09-13T19:04:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T19:05:18+00:00

  (m+1)^2.x +1-m=(7m-5)x

  <=>(m^2+2m+1)x +1 -m =7mx-5x

  <=>m^2.x+2m+x+1-m-7mx+5x=0

  <=>m^2.x-7mx+6x+1-m=0

  <=>m^2.x -7mx+6x=m-1

  <=>x(m^2-7m+6)=m-1

  <=>x.(m^2-m-6m+6)=m-1

  <=>x.[(m^2-m)-(6m-6)]=m-1

  <=>x.[m.(m-1)-6.(m-1)]=m-1

  <=>x.(m-1).(m-6)=m-1 (1)

  với m=1 vào pt (1) ta đc

  0x=0

  <=> pt vô số nghiệm

  với m=6 vào pt (1) ta đc

  0x=5 <=> pt vô nghiệm

  với m#1 và m#6 ta đc nguy duy nhất của pt là x=

  m−6

  m−1

  kl………………………

  đúng thì tích nha

  0
  2021-09-13T19:06:12+00:00

  Đápxx11

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )