Giải và biện luận phương trình: (m^2+2).x-2m=x-3

Question

Giải và biện luận phương trình: (m^2+2).x-2m=x-3

in progress 0
Arya 2 tháng 2021-08-16T16:17:09+00:00 2 Answers 27 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:18:45+00:00

  (m^2 + 2)x – 2m = x – 3
  <=> (m^2 + 2)x – 2m – x + 3 = 0
  <=> [(m^2 + 2)x – x] – 2m + 3 = 0
  <=> (m^2 + 2 – 1)x – 2m + 3 = 0
  <=> (m^2 + 1)x – 2m + 3 = 0
  Để phương trình có 1 nghiệm duy nhất thì a $\neq$ 0
  <=> m^2 + 1 $\neq$ 0
  <=> m^2 $\neq$ -1 (Không đúng)
  => a $\neq$ 0 với mọi x thuộc R => x = (2m – 3)/(m^2 + 1)
  Để phương trình vô nghiệm thì
  a = 0 <=> m^2 + 1 = 0 (Không đúng )
  b $\neq$ 0

  <=> -2m + 3 $\neq$ 0
  <=> 2m $\neq$   3

  <=> m $\neq$ 3/2

  Ko biết đúng hay ko cũng ko chắc 🙂

  0
  2021-08-16T16:18:53+00:00

  (m²+2).x-2m=x-3

  ⇔ (m²+2).x-x=2m-3

  ⇔ (m²+2-1).x=2m-3

  ⇔ (m²+1).x=2m-3 (*)

  Vì m²≥0 với ∀m ⇒m²+1≥1>0 ⇒ (*) trở thành: x=$\frac{2m-3}{m²+1}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )