Giải và biện luận pt (m+1)=(3m^2-1)x+m+1

Question

Giải và biện luận pt (m+1)=(3m^2-1)x+m+1

in progress 0
Genesis 4 tháng 2021-08-17T13:41:30+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:42:31+00:00

  (m+1)=(3m²-1)x+m+1

  ⇔(3m²-1)x=0  (*)

  Th1: 3m²-1=0 ⇒ m=±√$\frac{1}{3}$  ⇒ (*) trở thành 0x=0 ⇒ phương trình vô số nghiệm

  Th2: 3m²-1≠0 ⇒ m≠±√$\frac{1}{3}$ ⇒ (*) ⇔ x=0

  Vậy với m=±√$\frac{1}{3}$ thì phuong trình ban đầu vô số nghiệm

         với m≠±√$\frac{1}{3}$ thì phương trình có nghiệm x=0

  0
  2021-08-17T13:42:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )