Giảicâuđốsau: Để nguyên sáng tỏ đêm thâu Bớt đầu tránh ngọt kẻo sâu ngó ngàng. Mất đuôi với rắn họ hàng Chữ gì bạn chớ vội vàng đoán xem. Đểnguyênlàch

Question

Giảicâuđốsau:
Để nguyên sáng tỏ đêm thâu
Bớt đầu tránh ngọt kẻo sâu ngó ngàng.
Mất đuôi với rắn họ hàng
Chữ gì bạn chớ vội vàng đoán xem.
Đểnguyênlàchữ
?

in progress 0
Charlie 3 tháng 2021-09-17T02:24:42+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T02:26:04+00:00

  trăng- răng- trăn

  Chúc bạn học tốt

  0
  2021-09-17T02:26:40+00:00

  Để nguyên sáng tỏ đêm thâu : trăng

  Bớt đầu tránh ngọt kẻo sâu ngó ngàng. : răng

  Mất đuôi với rắn họ hàng : trăn

  Chữ gì bạn chớ vội vàng đoán xem.

  Đểnguyênlàchữ? : trăng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )