Giair thích nữa nha Câu 1: Trong các hiện tượng dưới đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy? A.Đốt một ngọn đèn dầu B. Để một cục nướ

Question

Giair thích nữa nha
Câu 1: Trong các hiện tượng dưới đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy?
A.Đốt một ngọn đèn dầu B. Để một cục nước đá ra ngoài nắng
C. Đúc một bức tượng D. Đốt một ngọn nến
Câu 2: Trong các câu so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của nước dưới đây, câu nào
đúng?
A. Nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ đông đặc.
B. Nhiệt độ nóng chảy thấp han nhiệt độ đông đặc
C. Nhiệt độ nóng chảy có thể cao hơn, cũng có thế thấp hơn nhiệt độ đông đặc.
D. Nhiệt độ nóng chảy bằng nhiệt độ đông đặc.
Câu 3: Trong thời gian sắt đông đặc, nhiệt độ của nó
A. không ngừng tăng.               B. không ngừng giảm,
C. mới đầu tăng, sau giảm.          D. không đổi.
Câu 4: Câu nào sau đây nói về nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc là đúng?
A. Bất cứ chất nào cũng đông đặc ở một nhiệt độ xác định, gọi là nhiệt độ nóng chảy của chất đó.
B. Một chất đã đông đặc ở một nhiệt độ xác định, thì phải nóng chảy ở một nhiệt độ khác cao hơn.
C. Một chất đã đông đặc ở một nhiệt độ xác định, thì phải nóng chảy ở một nhiệt độ khác thấp hơn.
D. Nhiệt độ nóng chảy của một chất luôn bằng nhiệt độ đông đặc của chất đó.

in progress 0
Natalia 2 tháng 2021-10-20T08:00:16+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T08:01:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: 

  1- A (vì đốt đèn dầu thì chỉ có dầu cháy )

  2- D ( một chất nóng chảy ở nhiệt độ cao thì cũng đông đặc ở nhiệt độ đó) 

  3- D ( trong thời gian đông đặc thì nhiệt độ của vật không thay đổi ) 

  4- D ( tính chất nhiệt độ nóng chảy và đông đặc)

   

  0
  2021-10-20T08:02:05+00:00

  Đáp án:

  Câu 1:C

  Đây không phải là hiện tượng nóng chảy mà là hiện tượng đông đặc ( từ chất lỏng đúc thành tượng )

  Câu 2:C

  Đối với hầu hết các chất nhiệt độ nóng chảy và đông đặc có cùng giá trị. Tuy nhiên, một số chất có nhiệt độ chuyển trạng thái rắn-lỏng khác nhau.

  Ví dụ: thạch cho thấy có độ trễ giữa nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc. Nó nóng chảy tại 85 °C (185 °F) và đông đặc từ 32 °C đến 40 °C (89.6 °F đến 104 °F).

  Câu 3:D

  Trong các quá trinfg nóng chảy hoặc đông đặc nhiệt độ của vật là không đổi.

  Câu 4:D

  Câu này thực chất không có câu nào đúng cả, bởi như ở Câu 2 đã nói nhiệt độ nóng chảy có thể cao hơn, cũng có thế thấp hơn nhiệt độ đông đặc. Do đó câu trả lời có thể coi gần đúng nhất là D bởi trong thực tế cũng có rất ít những ví dụ cho việc nhiệt độ nóng chảy cao hoặc thấp hơn nhau.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )