Giao điểm của parabol {P} y=-3x^2+x+3 và đường thẳng {d} y=3x-2 có tọa độ là

Question

Giao điểm của parabol {P} y=-3x^2+x+3 và đường thẳng {d} y=3x-2 có tọa độ là

in progress 0
Jasmine 3 tháng 2021-09-08T22:54:02+00:00 2 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T22:55:41+00:00

  Đáp án: (1;1) và ( $\frac{-5}{3}$ ; -7)

  Giải thích các bước giải:

  Hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của phương trình:

  $-3x^{2}+x+3=3x-2$

  ↔ $-3x^{2}-2x+5=0$

  ↔ $x=1$ → $y=1$

  hoặc $x=$ $\frac{-5}{3}$ → $y=-7$

  0
  2021-09-08T22:55:52+00:00

  Đáp án:

  (1,1) và ( $\frac{-5}{3}$ ,-7)

  Giải thích các bước giải:

  Pt hoành độ điểm chung của (P) và (d) là:

  -3x ²+x+3=3x-2

  3x ²+2x-5=0

  x=1 -> y=1

  hoặc x= $\frac{-5}{3}$ -> y=-7

  tọa độ giao điểm của (P) và (d) là (1,1) và ( $\frac{-5}{3}$ ,-7)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )