Giáo dục công dân bài 2 cách rèn luyện liêm khiết ??

Question

Giáo dục công dân bài 2 cách rèn luyện liêm khiết ??

in progress 0
Julia 3 tháng 2021-09-12T18:38:42+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T18:39:52+00:00

  – Không tham của rơi

  – Công bằng, khách quan trong tự đánh giá bản thân và đánh giá bạn bè

  – Không chạy điểm bằng cách đút lót tiền, quà cho thầy cô

  – Trả lại của rơi cho người bị mất 

  – Không lợi dụng bạn bè để thực hiện mục đích của mình

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )