Giáo dục đào tạo có vai trò như thế nào? tại sao nói đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển? Mn giúp em với ạ

Question

Giáo dục đào tạo có vai trò như thế nào? tại sao nói đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển?
Mn giúp em với ạ

in progress 0
Liliana 5 tháng 2021-07-16T07:35:46+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:37:20+00:00

  Vai trò:

  -Giáo dục và đào tạo có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh nhân loại.

  -Là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH.

  -Là điều kiện để phát huy nguồn lực con người.

  Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển là bởi vì

  -Giáo dục đào tạo là điều kiện tiên quyết góp phần phát triển kinh tế.

  -Giáo dục đào tạo góp phần ổn định chính trị xã hội.

  -Trên hết giáo dục đào tạo góp phần nâng cao chỉ số phát triển con người

  0
  2021-07-16T07:37:20+00:00

  * Vai trò:

  – Giáo dục và đào tạo có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh nhân loại.

  – Là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH.

  – Là điều kiện để phát huy nguồn lực con người.

  *Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển là bởi vì

  -Giáo dục đào tạo là điều kiện tiên quyết góp phần phát triển kinh tế.

  – Giáo dục đào tạo góp phần ổn định chính trị xã hội.

  – Trên hết giáo dục đào tạo góp phần nâng cao chỉ số phát triển con người

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )