Giao thoa ánh sáng bằng 2 khe young với đồng thời 2 bức xạ đơn sắc lam đa 1 và lam đa 2 ( > lam đa 1 ) ( có bước sóng từ 400nm đến 750nm ). Khoảng vân

Question

Giao thoa ánh sáng bằng 2 khe young với đồng thời 2 bức xạ đơn sắc lam đa 1 và lam đa 2 ( > lam đa 1 ) ( có bước sóng từ 400nm đến 750nm ). Khoảng vân ứng với lam đa 2 là 21 mm. Khoảng vân ứng với lam đa có thể nhận giá trị nào ?
Đáp án cho: 9.0, 9.8, 10.6, 11.4 ( mm )

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-09-13T16:36:18+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:37:34+00:00

  Đáp án:

   D: 11,4 mm

  Giải thích các bước giải:

  giả sử lam da 2: 
  \(\left\{ \begin{array}{l}
  {i_2} = 21mm = \frac{{D{\lambda _2}}}{a}\\
  {\lambda _2} = 750nm
  \end{array} \right. \Rightarrow \frac{D}{a} = 28\)

  Ta có lamda 1 nằm trong khoảng 400nm đến 750nm 

  Giả sử: 
  \(\left\{ \begin{array}{l}
  {i_1} = \frac{{D{\lambda _1}}}{a}\\
  {\lambda _1} = 450nm
  \end{array} \right. \Rightarrow {i_1} = 28.0,4 = 11,2mm\)

  => Khoảng vân có thể nhận được: 
  \({i_1} < i < {i_2} \Leftrightarrow 11,2 < i < 21\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )