giao tử là gì? hợp tử là gì? gt ngắn gọn giúp mik vs

Question

giao tử là gì? hợp tử là gì?
gt ngắn gọn giúp mik vs

in progress 0
Sarah 3 tháng 2021-09-11T18:44:40+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T18:45:40+00:00

  -Giao tử là tế bào có thể trực tiếp tham gia thụ tinh để tạo thành hợp tử ở sinh vật đa bào

  -Hợp tử là một tế bào nhân thực được hình thành bởi một sự kiện thụ tinh giữa hai giao tử

              ~ Chúc học tốt~

  :>>>

  0
  2021-09-11T18:46:27+00:00

  -Giao tử là tế bào chuyên biệt để các sinh vật thực hiện thụ tinh

  => * nó giống như giới tính ở người í , nó cũng chia đực cái, nam nữ để thụ tinh

  – Hợp tử là tế bào nhân thực được hình thành bởi một sự kiện thụ tinh giữa hai giao tử ( đực và cái )

  => * nó là thành quả của việc thụ tinh, sau đó mới phát triển thành các thế hệ con.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )