Giêm-Oát phát minh ra máy hơi nước năm nào?

Question

Giêm-Oát phát minh ra máy hơi nước năm nào?

in progress 0
Jade 1 năm 2021-09-09T18:56:01+00:00 1 Answers 689 views 0

Answers ( )

    -1
    2021-09-09T18:57:49+00:00

    Năm 1769, James Watt chế tạo ra máy hơi nước. Từ thành quả này, Watt tiếp tục cải tiến máy hơi nước để giảm lượng tiêu hao than xuống, nâng hiệu suất cao hơn.

    Năm 1782, ông cho ra đời chiếc máy hơi nước đúng như ông đã suy nghĩ: Máy tiêu hao than ít, hiệu suất nâng lên gấp ba lần so với ban đầu. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )