” Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính” sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? Nêu tác dụng của biện pháp nhệ thuật đó?

Question

” Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính” sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? Nêu tác dụng của biện pháp nhệ thuật đó?

in progress 0
Aubrey 5 tháng 2021-07-17T18:29:51+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T18:30:55+00:00

  ” Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính” sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? Nêu tác dụng của biện pháp nhệ thuật đó?

  `→` Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu văn là: Nhân hóa và Hoán dụ

  `→` Tác dụng: Nhân hóa làm cảnh vật của quê hương trở nên có tâm hồn.Cũng có thể hiểu, đây là hình ảnh hoán dụ “Giếng nước gốc đa” chỉ những con người ở quê hương luôn dõi theo người lính,làm nỗi nhớ lan tỏa,bao trùm không gian.Tăng sức gợi hình,gợi cảm

  $#CHÚC BẠN HỌC TỐT$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )