Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất 2 lần. Tính xác suất của các biện cố : A: mặt 3 chấm xuất hiên ít nhất 1 lần. B: mặt 3 chấm xuất hiện ở lần

Question

Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất 2 lần. Tính xác suất của các biện cố : A: mặt 3 chấm xuất hiên ít nhất 1 lần. B: mặt 3 chấm xuất hiện ở lần gieo thứ 2. C: tổng số chấm 2 lần gieo bằng 9. D: tổng số chấm hai lần gieo được chia hết cho 3. E: tổng số chấm hai lần gieo không vượt qua 9.
Giúp em bài này với ạ, cảm ơn nhiều: <3

in progress 0
Alaia 3 tuần 2021-08-17T05:05:21+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T05:07:19+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Số biến cố là  : $n_\Omega =6^2=36$ 

  a.Mặt 3 chấm xuất hiên ít nhất 1 lần$\to $ Lần 1 xuất hiện mặt 3 chấm, hoặc lần 2 xuất hiện mặt 3 chấm

  $p=\dfrac{1.6+6.1}{36}=\dfrac 13$

  b.Mặt 3 chấm xuất hiện ở lần gieo thứ 2$\to p=\dfrac{6.1}{36}=\dfrac 16$

  c.$9=6+3=5+4=4+5=3+6$

  Tổng số chấm 2 lần gieo bằng 9: $p=\dfrac{4}{36}=\dfrac 19$

  d.$3=1+2=2+1, 6=1+5=5+1=2+4=4+2=3+3, 9=6+3=5+4=4+5=3+6, 12=6+6$

  $\to $tổng số chấm hai lần gieo được chia hết cho 3 $\to p=\dfrac{12}{36}=\dfrac 13$

  e.$9=6+3=5+4=4+5=3+6, 8=2+6=3+5=4+4=5+3=6+2, 7=6+1=1+6=2+5=5+2=3+4=4+3, 6=1+5=5+1=2+4=4+2=3+3, 5=1+4=4+1=2+3=3+2, 4=1+3=3+1=2+2 ,3=1+2=2+1, 2=1+1$

  $\to p=\dfrac{30}{36}=\dfrac 56$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )