gió đã thổi căng phồng một cánh buồm. gió đã tác dụng lên cánh buồm một lực nào trong các lực sau: A. lực căng B. lực hút C. lực kéo

Question

gió đã thổi căng phồng một cánh buồm. gió đã tác dụng lên cánh buồm một lực nào trong các lực sau: A. lực căng B. lực hút C. lực kéo D. lực đẩy

in progress 0
Everleigh 3 tuần 2021-11-22T12:00:29+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T12:01:29+00:00

  Đáp án: D. lực đẩy

   

   

  0
  2021-11-22T12:02:21+00:00

  A. lực căng B. lực hút C. lực kéo D. lực đẩy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )