Gió Phơn có hoạt động ở nước ta không Nếu có ở khu vực nào?

Question

Gió Phơn có hoạt động ở nước ta không Nếu có ở khu vực nào?

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-10-10T04:04:55+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T04:06:23+00:00

  – Ở nước ta có gió phơn nhé

  – Khu vực phía đông Trường Sơn Bắc 

  0
  2021-10-10T04:06:27+00:00

  Ở nước ta, nơi có gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh nhất là

   Phía đông của Trường Sơn Bắc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )