Giới động vật ( animalia) +tổ chức cơ thể +hình thức dinh dưỡng +đặc điểm riêng +sinh vật đại diện

Question

Giới động vật ( animalia)
+tổ chức cơ thể
+hình thức dinh dưỡng
+đặc điểm riêng
+sinh vật đại diện

in progress 0
Brielle 10 phút 2021-09-11T23:20:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T23:22:03+00:00

  – Tổ chức cơ thể: Đa bào

  – Hình thức dinh dưỡng: Dị dưỡng

  – Đặc điểm riêng: Có hệ cơ quan vận động, hệ thần kinh, không có khả năng quang hợp

  – Sinh vật đại diện: Con người, trâu, bò, cừu, thỏ…

  0
  2021-09-11T23:22:08+00:00

  – Tổ chức cơ thể: Đa bào

  – Hình thức dinh dưỡng: Dị dưỡng

  – Đặc điểm riêng: Có hệ cơ quan vận động, hệ thần kinh, không có khả năng quang hợp

  – Sinh vật đại diện: Con người, trâu, bò, cừu, thỏ…

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )