Giới hạn đo của thước kẻ 20cm là bao nhiêu

Question

Giới hạn đo của thước kẻ 20cm là bao nhiêu

in progress 0
Melody 3 tháng 2021-09-08T16:29:28+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T16:30:42+00:00

  Bạn tham khảo :

  Vì GHĐ là độ dài lớn nhất được ghi trên thước nên  GHĐ của thước kẻ có 20 cm là 20 cm 

  Chú ý : GHĐ là giới hạn đo 

  0
  2021-09-08T16:31:26+00:00

  GHĐ là :

  20 cm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )