Giới thiệu các truyền thống tốt đẹp ở Hải Phòng. nêu trách nhiệm của bản thân

Question

Giới thiệu các truyền thống tốt đẹp ở Hải Phòng. nêu trách nhiệm của bản thân

in progress 0
Piper 2 tháng 2021-08-07T20:22:56+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-07T20:24:50+00:00

    truyền thống yêu nước

    truyền thống đánh giặc

    trách nhiêm của bản thân :biết giữ gìn,bảo vệ,phát huy truyền thống tốt đẹp ấy của dân tộc ta

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )