Giới thiệu về chuông Quy Điền, tháp Báo Thiên, vạc Phổ Minh ( 1 vật 5-7 câu )

Question

Giới thiệu về chuông Quy Điền, tháp Báo Thiên, vạc Phổ Minh ( 1 vật 5-7 câu )

in progress 0
Katherine 12 phút 2021-09-09T14:12:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:14:02+00:00

  Chuông Quy Điền (chuông ruộng rùa) là một quả chuông được xếp vào An Nam tứ đại khí, bảo vật của Đại Việt thời Lý. Chuông Quy Điền được đúc trong lần sửa lại chùa Diên Hựu (chùa Một Cột, Hà Nội) vào tháng 2 năm Canh Thân, đời Lý Nhân Tông.
  Tháp Báo Thiên (chữ Hán: 報天塔), tên đầy đủ là Đại Thắng TưThiên Bảo Tháp (大勝資天寳塔), được xây năm 1057 ở Chùa BáoThiên, nay là khu đất mé tây hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội (khu đất thuộc phố Nhà Chung, gần Nhà thờ Lớn). Tháp này cao đến 20 trượng, có tất cả 12 tầng. Tầng trên cùng bằng đồng, những tầng dưới bằng đá và gạch
  Vạc Phổ Minh là một chiếc vạcbằng đồng được đúc vào năm 1262 bởi thượng hoàng Trần Thái Tông, nhà Trần Việt Nam, và đã đặt tại phủ Thiên Trường (nay là Nam Định). … Tại đây cho đúc một chiếc vạc lớn và khắc bàiminh vào vạc. Tương truyền, miệng vạc dày và rộng đến nỗi hai người có thể chạy nhảy và đi lại trên đó.

  0
  2021-09-09T14:14:43+00:00

  1. Chuông Quy Điền:

         Chuông Quy Điền là một quả chuông được xếp vào An Nam tứ đại khí, bảo vật của Đại Việt thời Lý. Chuông Quy Điền được đúc trong lần sửa lại chùa Diên Hựu vào tháng 2 năm Canh Thân, đời Lý Nhân Tông. Để đúc quả chuông này, vua Lý Nhân Tông đã cho sử dụng đến 12.000 cân đồng.

  2. Tháp Bảo Thiên:

          Tháp Báo Thiên, tên đầy đủ là Đại Thắng Tư Thiên Bảo Tháp, được xây năm 1057 ở Chùa Báo Thiên, nay là khu đất mé tây hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tháp này cao đến 20 trượng, có tất cả 12 tầng. Tầng trên cùng bằng đồng, những tầng dưới bằng đá và gạch.

  3. Vạc Phố Minh:

           Vạc Phổ Minh là một chiếc vạc bằng đồng được đúc vào năm 1262 bởi thượng hoàng Trần Thái Tông, nhà Trần Việt Nam, và đã đặt tại phủ Thiên Trường. Vạc Phổ Minh là một trong An Nam tứ đại khí. Vạc được đúc vào tháng 2 năm Nhâm Tuất, nhân dịp Trần Thái Tông về chơi Tức Mặc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )