giới thiệu về công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em? nêu nội dung và ý nghĩa của công ước

Question

giới thiệu về công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em? nêu nội dung và ý nghĩa của công ước

in progress 0
Eloise 3 tháng 2021-09-11T16:14:51+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T16:15:59+00:00

  Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em là công ước nói về các quyền trẻ em được làm và các quyền trẻ em được hưởng sau đây  :                                                         Quyền sống còn : là quyền được sống và được đáp ứng các nhu cầu cần thiết cho sự sống để tồn tại như là chăm sóc , nuôi nấng và dưỡng dục , được chăm sóc sức khỏe ……..                                                                                                               Quyền bảo vệ : là quyền được bảo vệ khỏi mọi việc làm như phân biệt đối xử và giới tính , bị bỏ rơi , bị bóc lột , bị làm nhục , bị xâm phạm tới danh dự và thân thể của trẻ em.                                                                                                                      Quyền phát triển : là quyền được phát triển và được đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển nhân cách và trí tuệ toàn diện của trẻ em như là  được học tập , được  vui chơi giải trí , tham gia các hoạt động có ích cho xã hội và tham gia các hoạt động về đạo đức , văn hóa và nghệ thuật                                                                        Quyền tham gia : là quyền được tham gia các việc làm có ích cho xã hội và quyền tham gia các hoạt động có ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của em và được bày tỏ ý kiến , nguyện vọng của trẻ .                                                                   Ý nghĩa của công ước này là :                                                                                         Liên Hợp Quốc muốn quan tâm và chăm sóc trẻ em                                                   Liên  Hợp Quốc tạo điều kiện để bé phát triển                                                             Liên Hợp Quốc muốn bảo vệ trẻ em khỏi mọi việc làm xấu                        Cái này mình tự làm , không hề sao chép mạng!                                               Nếu có sai sót , hãy bỏ qua dùm!

  0
  2021-09-11T16:16:25+00:00

  Giới thiệu:

  Năm 1989, công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em ra đời

  Năm 1990, Việt Nam kí và phê chuẩn công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em

  -Nhóm quyền sống còn:

  Là những quyền được sống và được đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, được chăm sóc sức khỏe

  -Nhóm quyền bảo vệ:

  Là những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột và xâm hại

  -Nhóm quyền phát triển:

  Là những quyền được đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện như học tập, vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật,…….

  -Nhóm quyền tham gia:

  Là những quyền được tham gia vào các công việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em như được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình,…………….

  Ý nghĩa của công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em:
  + Thể hiện sự tôn trọng, quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với trẻ em
  + Công ước LHQ là điều kiện cần thiết để trẻ em phát triển đầy đủ, toàn diện
  + Là cơ sở pháp lí để bảo vệ quyền trẻ em

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )