Giống lúa dr2 có thể đạt năng suất tối đa gần 8 tấn /ha/vụ trong điều kiện gieo trồng tốt nhất, còn trong điều kiện bình thường chỉ đạt năng suất bình

Question

Giống lúa dr2 có thể đạt năng suất tối đa gần 8 tấn /ha/vụ trong điều kiện gieo trồng tốt nhất, còn trong điều kiện bình thường chỉ đạt năng suất bình quân 4,5 – 5,0 tấn/ha.
– Tại sao có sự khác nhau giữa năng suất bình quân và năng suất tối đa của giống lúa
– Tại sao trong điều kiện gieo trồng tốt nhất, giống lúa trên chỉ cho năng suất gần 8 tấn/ha/vụ

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-11-13T05:34:31+00:00 1 Answers 25 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-13T05:36:16+00:00

    Có sự khác nhau giữa năng suất bình quân và năng suất tối đa của giống lúa vì : điều kiện chăm sóc , điều kiện môi trường khác nhau 
    Trong điều kiện gieo trồng tốt nhất, giống lúa trên chỉ cho năng suất gần 8 tấn/ha/vụ:vì giới hạn năng suất của một giống do kiểu gen của giống đó qui định)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )