Giống vật nuôi có vai trò thế nào trong chăn nuôi

Question

Giống vật nuôi có vai trò thế nào trong chăn nuôi

in progress 0
Reese 1 tháng 2021-08-12T07:52:38+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T07:53:45+00:00

  Quyết định đến năng suất chăn nuôi và chất lượng sản phẩm.

  0
  2021-08-12T07:53:52+00:00

  Vai trò là:

  + Giống vật nuôi quyết định đến năng suất chăn nuôi.

  + Giống vật nuôi quyết định đến chất lượng sản phẩm chăn nuôi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )