Giữa nhà A và nhà B có 5 con đường đi, có bao nhiêu cách đi từ A đến B và trở lại A mà ko có con đường nào đi hai lần?

Question

Giữa nhà A và nhà B có 5 con đường đi, có bao nhiêu cách đi từ A đến B và trở lại A mà ko có con đường nào đi hai lần?

in progress 0
Caroline 3 tháng 2021-09-29T22:02:42+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T22:04:33+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Có 2 công đoạn

  + Công đoạn 1: đi từ A-) B : có 5 cách

  + Công đoạn 2 : đi từ B-) A : có 4 cách

  =) có 5.4=20 cách phù hợp với yêu cầu đề bài

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )