GIÚP Ạ :3 Tìm số có 2 chữ số bt tổng của 2 chữ số bằng 8 và hiệu của chữ số hàng đơn vị với hàng chục bằng 4.

Question

GIÚP Ạ :3
Tìm số có 2 chữ số bt tổng của 2 chữ số bằng 8 và hiệu của chữ số hàng đơn vị với hàng chục bằng 4.

in progress 0
Adalyn 3 tháng 2021-09-26T08:08:12+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T08:09:51+00:00

  chữ số hàng đơn vị là:

           (8+4):2=6

  chữ số hàng chục là:

            8-6=2

  vậy số đó là 26

   

  0
  2021-09-26T08:09:54+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Chữ số hàng chục là

            $( 8 + 4 ) : 2 = 6$

  Chữ số hàng đơn vị là

           $8 – 6 = 2$

  Vậy số đó là: $62$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )