giúp cái coi cho các nguyên tố CA , C, S, O, H.. hãy viết các công thức hóa học của các tập hợp vô cơ có thể được tạo thành các nguyên tố trên

Question

giúp cái coi
cho các nguyên tố CA , C, S, O, H.. hãy viết các công thức hóa học của các tập hợp vô cơ có thể được tạo thành các nguyên tố trên

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-11-26T11:00:47+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T11:02:34+00:00

  Các CTHH vô cơ có thể tạo thành là:

  CaO,Ca(OH)2,CaCO3,CaC2,CaS

  CO2,H2CO3

  SO3,SO2,H2SO4,H2S,H2SO3

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )