Giúp e 1 câu này với vote 5 sao , trong tối hnay ạ e cần gấp (X-3)^2 – (x+2)(x-1)=2x+7

Question

Giúp e 1 câu này với vote 5 sao , trong tối hnay ạ e cần gấp
(X-3)^2 – (x+2)(x-1)=2x+7

in progress 0
Emery 6 ngày 2021-09-03T19:32:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T19:33:26+00:00

    (x-3)² – (x+2)(x-1)   = 2x+7

  x²-6x+9 – x²+x-2x+2=2x+7

                                  -9x=-4

                                      x=4/9

  0
  2021-09-03T19:33:31+00:00

  Đáp án:

   

  <=>x^2-6x+9-x^2-x+2-2x-7=0

  <=>-9x+4=0

  <=>x=4/9

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )