Giúp e câu này với ạ E chân thành cảm ơn ạ Trình bày nhận xét của em về chủ nghĩa Tam Dân do Tôn Trung Sơn đề ra ?

Question

Giúp e câu này với ạ
E chân thành cảm ơn ạ
Trình bày nhận xét của em về chủ nghĩa Tam Dân do Tôn Trung Sơn đề ra ?

in progress 0
Josephine 1 năm 2021-09-19T19:18:19+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T19:19:59+00:00

  Chủ nghĩa Tam Dân là một cương lĩnh chính trị do Tôn Trung Sơn đề xuất với tinh thần biến Trung Quốc thành một quốc gia tự do, phồn vinh và hùng mạnh. Cương lĩnh “Tam Dân” nghĩa là dân quyền tự do , dân tộc độc lập , dân sinh hạnh phúc.Chủ nghĩa này xuất hiện trong hoàn cảnh tất cả con đường đấu tranh giành lại nền độc lập của Trung Quốc đều đi vào bế tắc . Sự xuất hiện này như một ” liều thuốc quý ” cho cả dân tộc Trung Quốc.Chủ nghĩa như ngọn đèn soi sáng , chỉ đường cho cách mạng Trung Quốc , khích lệ tinh thần đấu tranh của toàn thể nhân dân Trung Hoa. Không những vậy , chủ nghĩa Tam Dân còn ảnh hưởng sâu sắc đến các phong trào cách mạng khác trên thế giới trong đó có Việt Nam.Đây cũng là tiền đề để Nguyễn Ái Quốc tìm ra một con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

  vote mik 5 sao nhé <3

  0
  2021-09-19T19:20:12+00:00

  #notcopy ????

  Theo nhận định đánh giá của mình :

  Đó là biện chứng của những quan hệ xã hội ở Trung Quốc: các nhà dân chủ Trung Quốc có mối cảm tình trung thực với chủ nghĩa xã hội ở châu Âu, nhưng lại biến chủ nghĩa đó thành một học thuyết phản động, và trên cơ sở học thuyết phản động ấy, học thuyết về sự “ngăn ngừa” chủ nghĩa tư bản, họ đã xây dựng một cương lĩnh ruộng đất thuần túy tư bản chủ nghĩa, tư bản chủ nghĩa tối đa.

  HỌC TỐT NHÉ! 

  Cho ctlhn nếu có thể ^^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )