Giúp e đi :) ` 128 – 3( x + 4 ) = 23`

Question

Giúp e đi 🙂
` 128 – 3( x + 4 ) = 23`

in progress 0
Elliana 17 phút 2021-09-15T15:34:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T15:36:25+00:00

  Đáp án:

   x = 31 

  Giải thích các bước giải:

   3(x + 4) = 128 – 23

   3(x + 4) = 105

  x + 4 = 105 : 3

  x + 4 = 35

  x = 35 – 4 

  x = 31 

  Mình không biết lý do bạn xả điểm nhưng chúc bạn học tốt :3

  Cho mình hay nhất nha 

  0
  2021-09-15T15:36:28+00:00

  Đáp án: $x=31$

  Giải thích các bước giải:

  $128-3(x+4)=23$

  `->`$3(x+4)=105$

  `->`$x+4=35$

  `->`$x=31$

  Vậy: $x=31$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )