giúp e giải thích và trả lời với ạ 1housework always keep me -… and i am not glad while doing it a occupied b discarded c. accomplished d.avid 2m

Question

giúp e giải thích và trả lời với ạ
1housework always keep me ……. and i am not glad while doing it
a occupied b discarded c. accomplished d.avid
2my little son has a modest glass fish ……..
a pond b lake c pool d tank

in progress 0
Adeline 4 tháng 2021-08-31T03:17:52+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T03:19:19+00:00

  1. công việc nhà luôn giữ tôi …….nó, và tôi không vui khi làm việc đó
  a bị chiếm b bị loại bỏ c. hoàn thành d. ham mê

  2. con trai nhỏ của tôi có một con cá thủy tinh khiêm tốn ……..
  a ao b hồ c hồ bơi d bể

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )