Giúp e mk với 1 cửa hàng có 1200 bao gạo.Buổi chiều bán được 2/3 số bao gạo, buổi chiều bán được 2/5 số bao gạo còn lại sau buổi sáng.Sau 2 buổi bán

Question

Giúp e mk với
1 cửa hàng có 1200 bao gạo.Buổi chiều bán được 2/3 số bao gạo, buổi chiều bán được 2/5 số bao gạo còn lại sau buổi sáng.Sau 2 buổi bán trong kho còn lại bao nhiêu bao gạo

in progress 0
Madeline 1 tháng 2021-08-05T01:19:32+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:21:18+00:00

  buổi sáng được số bao là

  1200:3×2=800 bao

  số kg gạo còn lại là

  1200-800=400 bao

  buổi chiều bán được là

  400:5×2=160 bao

  Sau 2 buổi trong kho còn lại số bao gạo là

  1200-(400+160)=640 bao

  0
  2021-08-05T01:21:31+00:00

  Đáp án :

   

  Bài giải :

  Số bao gạo bán được trong buổi sáng là :

  1200 ÷ 3 × 2 = 800 ( bao )

  Số ki – lô – gam gạo còn lại sau khi bán buổi sáng là

  1200 – 800 = 400 ( bao )

  Số bao gạo bán được trong buổi sángchiều là :

  400 ÷ 5 × 2 = 160 ( bao )

  Số ki – lô – gam gạo bán được trong 2 buổi là :

          400 + 160 = 560 ( kg )

  Sau 2 buổi trong kho còn lại số bao gạo là :

  1200 – 560 = 640 ( bao )

  Đáp số : 640 bao gạo

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )