giúp e với ạ! a)có bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm 6 chữ số b)có bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm 6 chữ số khác nhau

Question

giúp e với ạ!
a)có bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm 6 chữ số
b)có bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm 6 chữ số khác nhau

in progress 0
Lydia 1 tháng 2021-08-13T13:51:03+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:52:41+00:00

  Gọi số tự nhiên có $6$ chữ số là $\overline{abcdef}$

  a) Vì là số lẻ nên $f$ có $5$ cách chọn $(1,3,5,7,9)$

  $a$ có $9$ cách chọn (trừ $0$)

  $b,c,d,e$ có $10$ cách chọn  

  $→$ Số số cần tìm là: $5.9.10^4=450000$ 

  b) Vì là số lẻ nên $f$ có $5$ cách chọn $(1,3,5,7,9)$

  $a$ có $8$ cách chọn (trừ $0$ và $f$)

  $b$ có $8$ cách chọn (trừ $a$ và $f$)

  $c$ có $7$ cách chọn (trừ $a,f$ và $b$)

  $d$ có $6$ cách chọn (trừ $a,f,b$ và $c$)

  $e$ có $5$ cách chọn (trừ $a,f,b,c$ và $d$)

  $→$ Số số cần tìm là: $5.8.8.7.6.5=336000$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )