Giúp e với pleas, cần gấp ạ :(( Nhà nước ta thời Đinh, Tiền Lê, Lý , Trần, Lê sơ đã làm gì để phát triển nông nghiệp? Nhận xét về sự phát triển nông

Question

Giúp e với pleas, cần gấp ạ :((
Nhà nước ta thời Đinh, Tiền Lê, Lý , Trần, Lê sơ đã làm gì để phát triển nông nghiệp? Nhận xét về sự phát triển nông nghiệp đương thời?

in progress 0
Bella 2 tháng 2021-10-21T07:19:26+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T07:20:47+00:00

  Nhà nước ta thời Đinh, Tiền Lê, Lý , Trần, Lê sơ đã làm gì để phát triển nông nghiệp

  – Nhân dân: tích cực khai hoang, mở rộng sản xuất.

  – Nhà nước: ban hành và thực hiện nhiều chính sách phát triển nông nghiệp:

  + Nhà Tiền Lê, Lý làm lễ cày tịch điền để khuyến khích sản xuất nông nghiệp.

  + Nhà Trần khuyến khích vương hầu, quý tộc khai hoang lập điền trang.

  + Vua Lê cấp ruộng đất cho quý tộc, quan lại, đặt phép quân điền phân chia ruộng công ở các làng xã.

  + Thủy lợi: được nhà nước quan tâm. Năm 1248, nhà Trần tổ chức đắp đê từ đầu nguồn đến cửa biển dọc các con sông lớn, gọi là đê “quai vạc”.

  + Nhà nước Lý, Trần, Lê sơ đều quan tâm bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.

  Nhận xét về sự phát triển nông nghiệp đương thời?

  – Đời sống nhân dân ấm no,hạnh phúc

  – Trật tự xã hội ổn định, độc lập được củng cố.

  Nông nghiệp cả Đàng Trong và Đàng Ngoài đều phát triển

  -Ruộng đất được mở rộng, nhất là Đàng Trong

  -Thủy lợi được củng cố

  -Giống cây trồng phong phú

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )