Giúp e vs ạ Một vật khốilượng m=10kg được ném thẳng đứnglên cao từđộcao 1,6m so với mặt đất vớivận tốc 2,4m/s. Chọn gốc thếnăng tạimặt đất. Lấy g=10m

Question

Giúp e vs ạ
Một vật khốilượng m=10kg được ném thẳng đứnglên cao từđộcao 1,6m so với mặt đất vớivận tốc 2,4m/s. Chọn gốc thếnăng tạimặt đất. Lấy g=10m/s2.
a.Tínhđộng năng, thếnăng và cơnăng của vậttại vịtrí ném
b. Tính độcao cựcđại
c. Tính vận tốc cựcđại

in progress 0
Jade 2 tháng 2021-10-08T06:49:17+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T06:50:30+00:00

  Đáp án:

   W=188,8J

  Giải thích các bước giải:\[m = 10kg;h = 1,6m;v = 2,4m/s\]

  a> tại vị trí ném:
  \[\left\{ \begin{array}{l}
  {{\rm{W}}_d} = \frac{1}{2}m{v^2} = \frac{1}{2}.10.2,{4^2} = 28,8J\\
  {{\rm{W}}_t} = m.g.h = 10.10.1,6 = 160J\\
  {\rm{W}} = {{\rm{W}}_d} + {{\rm{W}}_t} = 188,8J
  \end{array} \right.\]

  b> độ cao cực đại:
  \[{\rm{W}} = \frac{1}{2}.m.v_{{\rm{max}}}^2 =  > v = \sqrt {\frac{{2.188,8}}{{10}}}  = 6,14m/s\]

  \[{\rm{W}} = m.g.{h_{max}} =  > {h_{max}} = \frac{{188,8}}{{10.10}} = 1,888m\]

  c> vận tốc cực đại:
  \[{\rm{W}} = \frac{1}{2}.m.v_{{\rm{max}}}^2 =  > v = \sqrt {\frac{{2.188,8}}{{10}}}  = 6,14m/s\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )