Giúp e vs đang cần gấp ạ Tìm 3 cách viết sht âm 11 phần 25 dưói dạng tổng 2 sht dương

Question

Giúp e vs đang cần gấp ạ
Tìm 3 cách viết sht âm 11 phần 25 dưói dạng tổng 2 sht dương

in progress 0
Emery 4 tháng 2021-08-17T13:10:43+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:12:10+00:00

  Ta có:

  -11/25 = 12/25+ -13/25

  -11/25 = 3/25 + -14/25

   -11/25 = 1/25 + -12/25

  Vì không có số Ht âm = tông 2 số HT D nên không được nha bạn

  Học tốt nhé!

  0
  2021-08-17T13:12:35+00:00

  Bạn tham khảo : 

  $\dfrac{-11}{25} = \dfrac{-12}{25} + \dfrac{-1}{25}$

  $\dfrac{-11}{25}=    \dfrac{-5}{1} +      \dfrac{36}{25}$

  $\dfrac{-11}{25} = \dfrac{-24}{25}   +\dfrac{35}{25}$

  Vì không thể có $(+) + (+) = (-)$ được nhé bạn . Nên không thể viết $\dfrac{-11}{25}$ dưới dạng tổng của hai số nguyên dương 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )