giúp em 5 câu với ạ: câu 1:một mảnh đất hình bình thành có chiều cao 50m,độ dài đáy bằng 3/5 chiều cao.người ta trồng rau trên mảnh đất đó,cứ 1m² thủ

Question

giúp em 5 câu với ạ:
câu 1:một mảnh đất hình bình thành có chiều cao 50m,độ dài đáy bằng 3/5 chiều cao.người ta trồng rau trên mảnh đất đó,cứ 1m² thủ hoạch được 7/6 kg rau.hỏi cả mạnh đất đó thu được bao nhiêu ki-lo-gam rau?
Câu 2: tìm x
A. X+2/7=11/14
B.2-X=11/15
C.X x 2/3=5/6
D. 3:X=9/7
Câu3:tính nhanh
A.13/15+11/16+15/17+5/16+19/17+2/15
B.1/4×8/7+3/4×8/7
Câu 4:
A.một hình bình hành có độ dài đáy là 5/4, chiều cao bằng nửa độ dài đáy. Tích của hình bình hành đó là:
a.25/8m² b.25/8m c.25/32m² d.25/32m
B.phân số nào sau đây bé hơn 5/9?
a.5/8 b.24/36 c.25/45 d.8/18
C. Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 7km²650m²=……m² là:
a. 7650 b.70650 c.700650 d.7000650
D.phân số nào sau đây bằng phân số 3/8?
a.12/18
b.9/24
c.6/12
d.9/19
Em cảm ơn ạ☺

in progress 0
Melanie 2 tuần 2021-11-28T12:33:51+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T12:35:10+00:00

  Đáp án:

  câu 1 

  Giải thích các bước giải:

   em tìm độ dài đáy .xong đó tính diện tích mảnh đất .cả mảnh đất thu được số rau là nhé 

  cho chj lời cảm ơn và câu trả lời hay nhất nhé em .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )