Giúp em bài này với, cảm ơn ạ~ Câng gấp~ Đừng spam. Khi dẫn V lít H2 (đktc) đi qua ống chứa 32 g Fe (III) oxit thì thu được 27,2 g hhợp A gồm 4 chất r

Question

Giúp em bài này với, cảm ơn ạ~
Câng gấp~
Đừng spam.
Khi dẫn V lít H2 (đktc) đi qua ống chứa 32 g Fe (III) oxit thì thu được 27,2 g hhợp A gồm 4 chất rắn .Biết các pứ xảy ra hoàn toàn hãy tính giá trị của V và % KL ngtố Fe trong A.

in progress 0
Iris 1 năm 2021-12-06T20:34:40+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T20:35:43+00:00

  Đáp án:

   V =6,72 lít

  %mFe=82,35%

  Giải thích các bước giải:

   Fe2O3 + H2 —> A + H2O

  -> m rắn giảm=m O bị khử=32-27,2=4,8 gam

  -> nO bị khử=4,8/16=0,3 mol -> nH2 =nO bị khử=0,3 mol

  -> V H2=V=0,3.22,4=6,72 lít

  Ta có: nFe2O3=32/160=0,2 mol -> nFe =2nFe2O3=0,4 mol

  ->mFe=0,4.56=22,4 gam -> %mFe trong A=22,4/27,2=82,35%

  0
  2021-12-06T20:36:08+00:00

  Fe2O3 + H2 —> A + H2O

  => m rắn giảm=m O bị khử

  <=>32 – 27,2= 4,8 gam

  => n O bị khử nên 4,8 : 16 = 0,3 mol => n H2 = n O bị khử=0,3 mol

  Vậy n H2 = 0,3 mol

  => V H2 = V = 0,3 x 22,4 = 6,72 lít

  Ta có: n Fe2O3= 32 : 160= 0,2 mol => n Fe = 2n Fe2O3 = 0,4 mol

  =>m Fe= 0,4 x 56= 22,4 gam => %m Fe trong A=22,4 : 27,2= 82,35%

  Vậy %kl Fe trong A là 82,35.

  V =6,72 lít.

  Chúc bạn học tốt =))

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )