Giúp em câu này với ạ It is essential that you attended the class regularly. A. You must have attended the class regularly. B. You must attend the c

Question

Giúp em câu này với ạ
It is essential that you attended the class regularly.
A. You must have attended the class regularly.
B. You must attend the class regularly.
C. You will ought to attend the class regularly.
D. You might attend the class regularly.
Giải thích giùm em với

in progress 0
Nevaeh 2 tháng 2021-07-18T20:12:06+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T20:13:06+00:00

  It is essential that you attended the class regularly.

  Dịch: Điều cần thiết là bạn phải tham gia lớp học thường xuyên.

  Chọn : B. You must attend the class regularly.

  Cấu trúc: must + V-nguyên thể: phải làm gì (vì điều đó cần thiết cho họ)

  0
  2021-07-18T20:13:48+00:00

  It is essential that you attended the class regularly.

  A. You must have attended the class regularly. → động từ chính là attend

  B. You must attend the class regularly. → câu để ở thì quá khứ

  C. You will ought to attend the class regularly. → không có will ought to

  D. You might attend the class regularly.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )