Giúp em câu này với mn If Joan had done as I told her, I think she-.. A.Would have succeeded B. Had succeeded C. Would succeed D. Could succeed

Question

Giúp em câu này với mn
If Joan had done as I told her, I think she……
A.Would have succeeded
B. Had succeeded
C. Would succeed
D. Could succeed
Giải thích cho em với ạ !!!

in progress 0
Caroline 3 tháng 2021-07-18T20:15:58+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T20:16:59+00:00

  A.Would have succeeded

  Mệnh đề if chia ở thì QKHT => dấu hiệu của câu điều kiện 3 => mệnh đề chính là would have + P2.
  Dịch: Nếu bạn làm như những gì tôi bảo, tôi nghĩ bạn đã thành công rồi.

  xin trả lời hay nhất ạ

  0
  2021-07-18T20:17:56+00:00

  If Joan had done as I told her, I think she……

  A.Would have succeeded

  B. Had succeeded

  C. Would succeed

  D. Could succeed

  Giải thích:

  Dấu hiệu câu điền kiện loại 3: Công thức:

  If + S + Had + V(pp)/Ved, S + would/ could…+ have + V(pp)/Ved (dùng thì quá khứ hoàn thành)

  $@Pipimm~$

  .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )