giúp em giải bài này với ạ: Mảnh sân trước nhà em hình chữ nhật dài 6m , rộng 4m. Mỗi bước đi của em dài 5dm. Hỏi em đi một vòng quanh sân hết bao nhi

Question

giúp em giải bài này với ạ:
Mảnh sân trước nhà em hình chữ nhật dài 6m , rộng 4m. Mỗi bước đi của em dài 5dm. Hỏi em đi một vòng quanh sân hết bao nhiêu bước?

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-07-24T01:50:07+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:51:55+00:00

  Chu vi sân vườn là: 

  (6+4)x2= 20 m= 200 dm 

  Số bước chân cần có để đi hết 1 vòng sân là: 

  200: 5= 40 bước

  0
  2021-07-24T01:51:55+00:00

  Đáp án:

  = 40 bước.

  Giải thích các bước giải:

  Chu vi mảnh sân đó là:

       ( 6 + 4 ) x 2 = 20 ( m )

          20m = 200dm.

  Số bước đã đi được khi em đi một vòng sân:

        200 : 5 = 40 ( bước )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )