giúp em mai em thi rồi <(_ _)> Có những thông tin giải thích biểu đồ quan trọng nào

Question

giúp em mai em thi rồi <(_ _)>
Có những thông tin giải thích biểu đồ quan trọng nào

in progress 0
Aubrey 5 tháng 2021-07-12T08:57:52+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T08:58:57+00:00

  Biểu đồ cột: Dùng để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột của bảnh dữ liệu

  Biểu đồ hình tròn: Dung dể mô tả tỷ lệ của từng dữ liệu vs tổng các dữ liệu

  Biểu đồ đg gấp khúc: Để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng, giảm dữ liệu

  0
  2021-07-12T08:59:26+00:00

  • Biểu đồ cột: Rất thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột.
  • Biểu đồ đường gấp khúc: dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.
  • Biểu đồ hình tròn: Thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )